Pakalpojumi

  • cabana-lipe-s-118-of-126.jpg

Masāža numurā

masāža.png
Masāža numurā


Snorkelings un vienas dienas ce?ojums

s__3842072-1.jpg
Pievieno?an?s grupai un priv?tam ce?ojumam.


Transporta pakalpojumi

pick-up-1.jpg
Izv?lieties servisu, re?istr?joties un izejot (Koh Lipe piest?tne - Cabana Lipe Beach Resort).


Medusm?nesis un jubilejas apdare

cabana-lipe-s-121-of-126.jpg
Medusm?nesis un jubilejas apdare